English style 
bed & breakfast
in Midden Limburg

Prijzen & voorwaarden

WAT KOST HET

Prijzen & Voorwaarden van B&B Buggenum Palace

Prijs per overnachting

Wij beschikken over 1 gastenkamer voor maximaal 2 personen. Deze is standaard ingericht met een tweepersoonsbed, maar als u liever 2 losse bedden heeft, dan is dat mogelijk. De kamer beschikt over een ventilator, nog niet over airconditioning. Het is beperkt mogelijk tegen vergoeding wat te drinken te bestellen.

Sinds 2019 is het btw tarief in de gehele toeristische sector verhoogd van 6% naar 9%. De kamerprijs voor 2 personen bedraagt in vanaf 1 oktober  € 84,- euro incl. 9% btw, inclusief ontbijt en excl. toeristenbelasting en de kamerprijs voor 1 persoon bedraagt in 2019 €  69,- euro  inclusief ontbijt, incl. 9% btw en excl. toeristenbelasting.

De toeristenbelasting toeslag verschilt per gemeente en bedraagt voor onze B&B € 1,30 p/persoon per nacht. Het bedrag wordt doorgaans contant bij aankomst betaald.

Boek uw kamer alstublieft direct via boeking@buggenumpalace.nl

Booking.com is intermediair. Bij voorkeur ontvangen wij uw boeking direct, via mail. Mail naar boeking@buggenumpalace.nl. Vermeld aub al uw gegevens: uw naam, telefoonnummer, uw adres, dag van aankomst + vertrek en het aantal nachten. We nemen dan contact met u op.

Annulerings- en vooruitbetalingsvoorwaarden

U betaalt 10% van de totaalprijs als u uw boeking geheel of gedeeltelijk annuleert na het maken van de reservering en 60% extra van de totaalprijs (dus 70%) als u geheel of gedeeltelijk annuleert binnen 7 dagen voor aankomst. Als u op de dag van aankomst of tijdens uw verblijf deels of geheel annuleert is er geen sprake van restitutie en betaalt u 100%. Over elke dag van uw verblijf bent u toeristenbelasting schuldig,welke u contant dient te voldoen. Een annulering dient u te doen via Booking.com - of indien u direct bij ons boekt - door te mailen aan: administratie@buggenumpalace.nl

Bedenkperiode. Er worden geen kosten in rekening gebracht voor boekingen die geannuleerd worden binnen 1 uur na boeken.

Op de dag van boeking betalen
• Wij checken voor u de beschikbaarheid van de kamer. Daarna sturen wij u een bevestiging van uw boeking en de factuur.
• Via bankbetaling voldoet u het gehele bedrag op de dag van de boeking - op het rekeningnummer NL03BUNQ2206818396 t.n.v. B&B Buggenum Palace. - onder vermelding van uw naam, dag van aankomst + vertrek.

In- en uitchecktijden
 • Inchecken van 13:00 tot 23:00 uur
 • Uitchecken van 07:00 tot 11:00 uur

Identificatie
 • Bij aankomst bent u verplicht zich te legitimeren met een origineel paspoort of rijbewijs, waarvan wij een kopie maken t.b.v. onze administratie. Wij gebruiken hiervoor de veilige Kopie App

Ontbijt
 • Ontbijt wordt uiterlijk geserveerd om 10.00 uur. Uw ontbijtvoorkeuren kunt u vooraf doorgeven via dit formulier of u bespreekt deze bij uw aankomst.

Huisregels, voorzieningen en voorwaarden
 • WiFi is beschikbaar in de gehele accommodatie. Deze service is gratis.
 • Openbaar parkeren is gratis. U kunt parkeren in de buurt van de accommodatie. Reserveren is niet noodzakelijk.
 • In deze accommodatie kunnen geen kinderen ondergebracht worden.
 • Extra bedden in de kamer zijn niet mogelijk.
 • Roken is niet toegestaan
 • Huisdieren zijn niet toegestaan.
 • Feesten/bijeenkomsten zijn niet toegestaan.
 • Tussen 22:00 en 07:00 moet het stil zijn.
 • Meldt elke schade of verlies voor uw vertrek.

Preis pro Nacht
Wir haben 1 Gästezimmer für bis zu 2 Personen. Dies ist standardmäßig mit einem Doppelbett ausgestattet, aber wenn Sie 2 Einzelbetten bevorzugen, dann ist das möglich.  Das Zimmer hat einen Ventilator, noch keine Klimaanlage. 
Es ist nur begrenzt möglich, ein Getränk gegen eine Gebühr zu bestellen.

Seit 2019 ist der Mehrwertsteuersatz im gesamten Tourismussektor von 6% auf 9% erhöht. Der Zimmerpreis für 2 Personen beträgt ab 1 October € 84,- inklusive Frühstück, inkl. 9% MwSt. und excl.. Kurtaxe. Der Zimmerpreis für 1 Person im Jahr 2019 beträgt € 69,- euro  inklusive Frühstück, inkl. 9% MwSt. und excl. Tourismussteuer Zuschlag.

Der Tourismussteuer Zuschlag ist je nach Gemeinde unterschiedlich und beträgt für unser B&B € 1,30 pro Person und Nacht. Der Betrag wird in der Regel bei der Ankunft in bar bezahlt.

Buchen Sie Ihr Zimmer bitte direct, über boeking@buggenumpalace.nl

Booking.com ist ein Vermittler. Wir bevorzugen, Ihre Buchung direkt per E-mail zu erhalten. Mail an boeking@buggenumpalace.nl. 
Bitte geben Sie alle Details an: Ihren Namen, Ihre Telefonnummer, Ihre Adresse, den Tag der Ankunft + Abreise und die Anzahl der Nächte an. Wir werden uns mit Ihnen in Verbindung setzen.

Stornierungs- und Vorauszahlungsbedingungen

Sie zahlen 10% des Gesamtpreises, wenn Sie Ihre Buchung nach der Buchung ganz oder teilweise stornieren, und 60% mehr des Gesamtpreises (also 70%), wenn Sie innerhalb von 7 Tagen vor der Ankunft ganz oder teilweise stornieren. Wenn Sie am Anreisetag oder während Ihres Aufenthalts ganz oder teilweise stornieren, erfolgt keine Rückerstattung und Sie zahlen 100%. Sie schulden an jedem Tag Ihres Aufenthalts eine Kurtaxe, die Sie bitte in bargeld bezahlen müssen. Bitte, stornieren Sie über Booking.com wenn Sie ein Booking Gast sind - oder wenn Sie direkt bei uns buchen -, durch eine E-Mail zu senden an: administratie@buggenumpalace.nl

Reflexionszeit. Für Buchungen, die innerhalb von 1 Stunde nach der Buchung storniert werden, fallen keine Gebühren an. 

Zahlen Sie bitte am Tag der Buchung
• Wir prüfen die Verfügbarkeit des Zimmers für Sie. Dann senden wir Ihnen eine Bestätigung Ihrer Buchung und der Rechnung.
• Bei Banküberweisung zahlen Sie den vollen Betrag am Tag der Buchung - auf der Kontonummer NL03BUNQ2206818396 im namen von B&B Buggenum Palace, unter Angabe Ihres Namens, Tag der Ankunft + Abreise.

Check-in und Check-out Zeiten
 • Check-in von 13:00 bis 23:00 Uhr
 • Check-out von 07:00 bis 11:00 Uhr

Identifikation
• Nach Ihrer Ankunft müssen Sie sich mit ein originaler Reisepass oder Führerschein ausweisen, den wir für unsere Verwaltung kopieren. Wir verwenden dafür die Secure 'Kopie App'.

Frühstück
 • Das Frühstück wird spätestens um 10 Uhr serviert. Sie können Ihre Frühstückspräferenzen im Voraus über dieses Formular einreichen oder bei Ihrer Ankunft besprechen.

Hausregeln, Einrichtungen und Bedingungen
 • Internet ist in der gesamten Unterkunft verfügbar. Dieser Service ist kostenlos.
 • Öffentliche Parkplätze sind kostenlos. Sie können in der Nähe der Unterkunft parken. Reservierungen sind nicht notwendig.
 • Kinder können in dieser Unterkunft nicht untergebracht werden.
 • Keine Möglichkeit für Zustellbetten im Zimmer.
• Rauchen ist nicht erlaubt
 • Haustiere sind nicht erlaubt.
 • Partys / Meetings sind nicht erlaubt.
 • Es muss zwischen 22:00 - 07:00 Uhr ruhig sein.
 • Melde Schäden oder Verluste vor Ihrer Abreise.
Price per night
We have 1 guest room for up to 2 people. This is standard equipped with a double bed, but if you prefer 2 single beds, just let us know. The room has a fan, not yet air conditioning. It is limited possible to order a drink for a fee.

Since 2019 the VAT rate is increased from 6% to 9% in the entire tourism sector. The room rate for 2 persons as from October 1th is € 84,- euro including breakfast, inkl. 9% VAT, excl. Tourist tax. The room rate for one person is € 69,- including breakfast, incl. 9% VAT, excl. Tourist tax. 

The Tourist Tax surcharge differs per municipality and amounts to € 1.30 p / person per night for our B&B. The amount is usually paid in cash on arrival.

Please book your room directly via boeking@buggenumpalace.nl

Booking.com is an intermediary. We prefer to receive your booking directly, by mail. Mail to boeking@buggenumpalace.nl. 
Please provide all details. State your name, telephone number, your address, day of arrival + departure and the number of nights. We will contact you.

Cancellation and prepayment conditions

You pay 10% of the total price if you cancel your booking partial or in whole after making the reservation and 60% extra of the total price (so 70%) if you cancel partial or iin whole within 7 days before arrival. If you cancel partial or in full on the day of your arrival - or during your stay - there is no refund and you will pay 100%. You owe tourist tax on each day of your stay, to ben paid in cash. Please cancel via Booking.com if you are a Booking guest - or cancel directly with us - by sending an e-mail to: administratie@buggenumpalace.nl 

Reflection time. No fees will be charged for bookings that are canceled within 1 hour after booking. 

Pay on the day of booking
- We check the availability of the room for you. Then we will send you a confirmation of your booking and the invoice.
•  Please pay the full amount through bank payment on the day of the booking - on number NL03BUNQ2206818396 to our name B&B Buggenum Palace, under mention of your name,  your day of arrival + departure.

Check-in and check-out times
 • Check in from 01.00 pm - 11.00 pm
 • Check out from 07:00 am - 11:00 am

Identification
 • Upon arrival you are required to identify yourself with an original passport or driving license, of which we make a copy for our administration. We use a safe 'Kopie-app' for this.

Breakfast
 • Breakfast is served at 10 am at the latest. You can submit your breakfast preferences in advance via this form or discuss them at your arrival.

House rules, facilities and conditions
 • WiFi is available throughout the property. This service is free.
 • Public parking is free. You can park near the property. Reservations are not necessary.
 • Children can not be accommodated in this accommodation.
 • There is no possibility for extra beds in the room.
 • Smoking is not allowed
 • Pets are not allowed.
 • Parties / meetings are not allowed.
 • It must be quiet between 22:00 and 07:00.
 • Report any damage or loss before your departure.

Lieflijk dorpje aan de Maas

Buggenum in Midden Limburg

More

Boek vandaag. Buchen Sie heute.
Book today.