English style 
bed & breakfast
in Midden Limburg

Prijzen & voorwaarden

WAT KOST HET

Prijzen & Voorwaarden van B&B Buggenum Palace

Door te boeken geeft u aan onze prijzen en voorwaarden te hebben gelezen en hiermee in te stemmen.

Prijs per overnachting

Wij beschikken over 1 gastenkamer voor maximaal 2 personen. Deze is standaard ingericht met een tweepersoonsbed, maar als u liever 2 losse bedden heeft, dan is dat mogelijk. Geef uw voorkeur aub twee dagen voor uw aankomst telefonisch aan ons door. De kamer beschikt over een ventilator, nog niet over airconditioning. Het is beperkt mogelijk tegen vergoeding wat te drinken te bestellen.

De kamerprijs voor 2 personen bedraagt € 86,60  euro inclusief ontbijt, 9% btw en  inclusief toeristenbelasting. De kamerprijs voor 1 persoon bedraagt in 2019 €  70,30  inclusief ontbijt, 9% btw en inclusief toeristenbelasting.

Toeristenbelasting toeslag verschilt per gemeente en bedraagt voor onze B&B € 1,30 p/persoon per nacht. Deze toeslag wordt door Booking.com klanten contant bij aankomst betaald. Bij een directe boeking via onze website of bij boekingen via Bedandbreakfast.nl is de toeristenbelasting bij uw totaalprijs inbegrepen.

LET OP. Een kamerboeking is pas definitief als een totale betaling bij ons binnen is.

Booking.com en bedandbreakfast.nl zijn intermediair.  Hoe te boeken? Ga naar de pagina Kamer boeken. U vindt hier de geintegreerde boekingskalender van Bedandbreakfast.nl die u stapsgewijs door de boeking heenleidt. U mag ons ook gewoon mailen of bellen om te boeken. Zodra wij uw aanvraag zien, mailen wij u of uw gewenste datum beschikbaar is. U dient daarop uw reservering aan ons te bevestigen. Reageer en reserveer uw kamer snel. Wij kunnen de kamer slechts 4 uren na uw aanvraag bezet houden. Vernemen wij binnen deze periode niets van u, zetten wij de kamer weer open voor anderen om te boeken. Indien mogelijk bellen of appen we u.

Annulerings- en vooruitbetalingsvoorwaarden

Een boeking is pas definitief als uw betaling volledig is ontvangen. U betaalt 50% van de totaalprijs als u annuleert na het maken van de reservering. U betaalt 100% van de totaalprijs als hij/zij annuleert binnen 14 dagen voor aankomst. Gratis annuleren kan tot 40 dagen voor aankomst.Een annulering dient u te doen via Booking.com  of  Bedandbreakfast.nl. Of indien u direct bij ons boekt - door ons te bellen via T 0613266308.

Bedenkperiode. Er worden geen kosten in rekening gebracht voor boekingen die geannuleerd worden binnen 1 uur na boeken.

Betaal op de dag van uw boeking 
• Wij checken voor u de beschikbaarheid van de kamer. Daarna sturen wij u een bevestiging van uw boeking en de factuur.
• Via bankbetaling voldoet u het gehele bedrag op de dag van de boeking - op het rekeningnummer NL03BUNQ2206818396 t.n.v. B&B Buggenum Palace. - onder vermelding van uw naam, dag van aankomst + vertrek.
- Een boeking is pas definitief als de betaling volledig is ontvangen.

In- en uitchecktijden
 • Inchecken van 13:00 tot 21.oo uur (23:00 uur)
 • Uitchecken van 07:00 tot 11:00 uur
Als u overhoopt niet kunt inchecken binnen deze tijden dient u zelf een oplossing te zoeken. U heeft geen recht op restitutie van de ovenachtingsprijs.

Identificatie
 • Bij aankomst bent u verplicht zich te legitimeren met een origineel paspoort of rijbewijs, waarvan wij een kopie maken t.b.v. onze administratie. Wij gebruiken hiervoor de veilige Kopie App

Ontbijt
 • Ontbijt is  tussen 07.00- 10.00 uur. Uw ontbijtvoorkeuren kunt u vooraf doorgeven via dit formulier of u maakt deze  1 dag vantevoren aan ons kenbaar, via telefoon of mail.

Huisregels, voorzieningen en voorwaarden
 • WiFi is beschikbaar in de gehele accommodatie. Deze service is gratis.
 • Openbaar parkeren is gratis. U kunt parkeren in de buurt van de accommodatie. Reserveren is niet noodzakelijk.
 • In deze accommodatie kunnen geen kinderen ondergebracht worden.
 • Extra bedden in de kamer zijn niet mogelijk.
 • Roken is niet toegestaan
- Bij overtreding van rookverbod geldt boete van     € 50,- schoonmaakkosten.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan.
 • Feesten/bijeenkomsten zijn niet toegestaan.
 • Tussen 22:00 en 07:00 moet het stil zijn.
 • Meldt elke schade of verlies voor uw vertrek.

Mit der Buchung erklären Sie sich mit den unten stehenden Preisen und Bedingungen einverstanden.

Preis pro Nacht

Wir haben 1 Gästezimmer für maximal 2 Personen. Dies ist standardmäßig mit einem Doppelbett ausgestattet. Wenn Sie jedoch 2 getrennte Betten bevorzugen, ist dies möglich. Teilen Sie uns dies bitte 2 Tage vor Ihrer Ankunft telefonisch mit. Das Zimmer hat einen Ventilator, noch keine Klimaanlage. Es ist nur begrenzt möglich, ein Getränk gegen eine Gebühr zu bestellen.

Der Zimmerpreis für 2 Personen beträgt 86,60 Euro inklusive Frühstück, 9% Mehrwertsteuer und inklusive Kurtaxe. Der Zimmerpreis für 1 Person im Jahr 2019 beträgt 70,30 € inklusive Frühstück, 9% Mehrwertsteuer und inklusive Kurtaxe.

Der Kurtaxenzuschlag ist je nach Gemeinde unterschiedlich und beträgt € 1,30 pro Person und Nacht für unser B & B. Dieser Aufpreis wird von Booking.com-Kunden bei der Ankunft in bar bezahlt. Bei einer direkten Buchung über unsere Website oder bei Buchungen über Bedandbreakfast.nl ist die Kurtaxe im Gesamtpreis enthalten.

ACHTUNG. Eine Zimmerbuchung ist erst dann endgültig, wenn wir eine Gesamtzahlung erhalten.

Booking.com und bedandbreakfast.nl sind Vermittler. Wie buche ich? Gehen Sie zur Seite Kamer boeken. Hier finden Sie den integrierten Buchungskalender von Bedandbreakfast.nl, der Sie Schritt für Schritt durch die Buchung führt. Sie können uns auch einfach eine E-Mail senden oder anrufen, um zu buchen. Sobald wir Ihre Anfrage sehen, werden wir Sie per E-Mail benachrichtigen, ob Ihr gewünschter Termin verfügbar ist. Sie müssen uns dann Ihre Reservierung bestätigen. Reagieren Sie und reservieren Sie Ihr Zimmer schnell. Wir können das Zimmer nach Ihrer Anfrage nur 4 Stunden belegen. Wir lernen in dieser Zeit nichts von Ihnen, wir öffnen den Raum für andere zum Buchen. Wenn möglich werden wir Sie anrufen oder anrufen.

Stornierungs- und Vorauszahlungsbedingungen

Eine Buchung ist erst dann endgültig, wenn Ihre Zahlung vollständig eingegangen ist. Sie zahlen 50% des Gesamtpreises, wenn Sie nach der Buchung stornieren. Sie zahlen 100% des Gesamtpreises, wenn Sie innerhalb von 14 Tagen vor Ihrer Ankunft stornieren. Kostenlose Stornierung ist bis zu 40 Tage vor Anreise möglich. Sie müssen über Booking.com oder Bedandbreakfast.nl stornieren. Oder wenn Sie direkt bei uns buchen - telefonisch unter T 00316132308. 

Bedenkzeit. Für Buchungen, die innerhalb von 1 Stunde nach der Buchung storniert werden, fallen keine Kosten an.

Zahlen Sie am Tag der Buchung
• Wir prüfen die Verfügbarkeit des Zimmers für Sie. Wir senden Ihnen dann eine Buchungsbestätigung und die Rechnung.
• Sie zahlen den gesamten Betrag am Buchungstag per Banküberweisung an die Kontonummer NL03BUNQ2206818396 t.n.v. B & B Buggenum Palace. - unter Angabe Ihres Namens, Ankunfts- und Abreisetages.
- Eine Buchung ist erst dann endgültig, wenn die Zahlung vollständig eingegangen ist.

Check-in und Check-out Zeiten
 • Check-in von 13.00 bis 21.00 Uhr (23.00 Uhr)
 • Check-out von 7 bis 11 Uhr.
Wenn Sie innerhalb dieser Zeiten nicht einchecken können, müssen Sie selbst eine Lösung finden. Sie haben keinen Anspruch auf Erstattung des Ubernachtingspreis.

Identifizierung
 • Bei Ihrer Ankunft müssen Sie sich mit einem Originalpass oder Führerschein ausweisen, von dem wir eine Kopie für unsere Verwaltung erstellen. Wir verwenden dafür die Safe Copy App.

Frühstück
 • Das Frühstück ist zwischen 7.00 und 10.00 Uhr. Sie können Ihre Frühstückspräferenzen im Voraus über dieses Formular mitteilen oder Sie informieren uns 1 Tag im Voraus telefonisch oder per E-Mail.

Hausordnung, Ausstattung und Bedingungen
 • WLAN ist in der gesamten Unterkunft verfügbar. Dieser Service ist kostenlos.
 • Öffentliche Parkplätze stehen kostenlos zur Verfügung. Sie können in der Nähe der Unterkunft parken. Es ist keine Reservierung erforderlich.
 • In dieser Unterkunft können keine Kinder untergebracht werden.
 • Zustellbetten im Zimmer sind nicht möglich.
 • Rauchen ist nicht gestattet
- Bei Verstoß gegen das Rauchverbot gibt es eine Geldstrafe von € 50,- euro Reinigungskosten.
 • Haustiere sind nicht erlaubt.
 • Partys / Meetings sind nicht gestattet.
 • Zwischen 22 und 19 Uhr muss es ruhig sein.
 • Melden Sie Schäden oder Verluste vor Ihrer Abreise.
By booking you indicate that you have read and agree to our prices and conditions below.

Price per night

We have 1 guest room for a maximum of 2 people. This is furnished as standard with a double bed, but if you prefer 2 separate beds, that is possible. Please let us know  your preference by telephone 2 days before your arrival. The room has a fan, not yet air conditioning. It is limited possible to order a drink for a fee.

The room rate for 2 people is € 86.60 euros including breakfast, 9% VAT and including tourist tax. The room rate for 1 person in 2019 is € 70.30 including breakfast, 9% VAT and including tourist tax.

Tourist tax surcharge differs per municipality and is € 1.30 per person per night for our B&B. This surcharge is paid in cash by Booking.com customers upon arrival. With a direct booking via our website or with bookings via Bedandbreakfast.nl, the tourist tax is included in your total price.

PAY ATTENTION. A room booking is only final when we receive a total payment.

Booking.com and bedandbreakfast.nl are intermediaries. How to book Go to the Kamer boeken page. Here you will find the integrated booking calendar of Bedandbreakfast.nl that guides you through the booking step by step. You can also simply email or call us to book. As soon as we see your request, we will email you if your desired date is available. You must then confirm your reservation to us. Respond and reserve your room quickly. We can only keep the room occupied for 4 hours after your request. In case we hear nothing from you within this period, we will re-open the room for others to book. If possible, we will call or app you.

Cancellation and prepayment conditions

A booking is only final when your payment has been received in full. You pay 50% of the total price if you cancel after making the reservation. You pay 100% of the total price if he / she cancels within 14 days before arrival. Free cancellation is possible up to 40 days before arrival. You must cancel via Booking.com or Bedandbreakfast.nl. Or if you book directly with us - by calling us on T 0031613266308.

Reflection period. No costs will be charged for bookings that are canceled within 1 hour of booking.

Pay on the day of your booking
• We check the availability of the room for you. We will then send you a confirmation of your booking and the invoice.
• You pay the entire amount on the day of booking via bank payment - to the account number NL03BUNQ2206818396 t.n.v. B&B Buggenum Palace. - stating your name, day of arrival + departure.
- A booking is only final when the payment has been received in full.

Check-in and check-out times
 • Check in from 1:00 pm to 9:00 pm (11:00 pm)
 • Check out from 7 a.m. to 11 a.m.
If you are unable to check in within these times, you must find a solution yourself. You are not entitled to a refund of the bookingprice.

Identification
 • Upon arrival you are required to identify yourself with an original passport or driver's license, of which we make a copy for our administration. We use the safe Copy App for this.

Breakfast
 • Breakfast is between 7 a.m. and 10 a.m. You can communicate your breakfast preferences in advance via this form or notify us  1 day before you arrive, by phone or mail.

House rules, facilities and conditions
 • Wi-Fi is available in the entire accommodation. This service is free.
 • Public parking is free. You can park near the property. No reservation is required.
 • No children can be accommodated at this property.
 • Extra beds in the room are not possible.
 • Smoking is not permitted
- If the smoking ban is violated, we will charge
   a fine of  € 50 cleaning costs.
 • Pets are not allowed.
 • Parties / meetings are not permitted.
 • It must be quiet between 10 p.m. and 7 p.m.
 • Report any damage or loss before your departure.


Lieflijk dorpje aan de Maas

Buggenum in Midden Limburg

More

Boek vandaag. Buchen Sie heute.
Book today.